Czy wiesz że Odyn to naj­wyż­szy z bogów nor­dyc­kich?

72
Czy wiesz że Odyn to naj­wyż­szy z bogów nor­dyc­kich?
Był bóstwem mą­dro­ści i poezji. Władca Wal­hal­li, Odyn, po­świę­cił jedno oko, dając je Mi­mi­ro­wi w zamian za napicie się ze studni wiedzy. To on odkrył pismo ru­nicz­ne i jego ma­gicz­ną moc.

Pokaż komentarze

Czy wiesz dla­cze­go beton ko­mór­ko­wy nazywa się właśnie w ten sposób?

65
Czy wiesz dla­cze­go beton ko­mór­ko­wy nazywa się właśnie w ten sposób?
Zawiera pę­che­rzy­ki gazu. Ist­nie­ją dwa sposoby pro­duk­cji betonu ko­mór­ko­we­go: gaz po­wsta­je w w wyniku reakcji che­micz­nej (ga­zo­be­to­n), lub dostaje się do betonu w wyniku me­cha­nicz­ne­go spie­nia­nia (pia­no­be­to­n).

Pokaż komentarze

Czy wiesz że w Austrii Święto Niepodległości obchodzone jest 26 października (od 1955 roku)?

107
Czy wiesz że w Austrii Święto Niepodległości obchodzone jest 26 października (od 1955 roku)?

Ze względu na udział w drugiej wojnie światowej Austria aż przez dziesięć lat była rządzona przez Radę Sojuszniczą państw alianckich. Suwerenność przyszła z dniem 26 października 1955 roku, gdy Rada Narodowa ogłosiła niepodległość i neutralność państwa austriackiego.

Do dnia dzisiejszego, w Wiedniu, organizowane są pokazy wojskowe. Muzea są otwarte dla zwiedzających, popularniejszy staje się także Fit-Märsche, który ma promować zdrowy tryb życia poprzez organizowanie wspinaczek i wycieczek w całym kraju.


Pokaż komentarze

Czy wiesz kto stworzył Muminki?

86
Czy wiesz kto stworzył Muminki?
Opo­wie­ści o mu­min­kach stwo­rzy­ła pisarka Tove Jans­son. Tove Jansson była nie tylko pi­sar­ką, ale też ilu­stra­tor­ką, której sa­ty­rycz­ne rysunki po­ja­wia­ły się re­gu­lar­nie w cza­so­pi­smach. Nie­dłu­go po wydaniu książ­ki, wydała także serię ko­mik­sów z mu­min­ka­mi.

Pokaż komentarze

 • Tornado widziane z samolotu

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Zima idzie :)

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Tornado widziane z samolotu

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Walczyl do końca

 • Siła wody, powódź

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Ciekawostki o kotach

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Iceberg skating GIF

 • Podwodny wybuch bomby

 • Pies ratownik

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Niesamowita planeta

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Ciekawostki o kotach

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Zima jest piękna :)

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Erupcja wulkanu

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Pod falą

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Niesamowity podwodny świat

 • Niesamowity górski widok

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Piękno natury

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Tornado widziane z balkonu

 • Zimowe klimaty

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Prawdziwa miłość :)

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Tornado porywa samochód

 • Siła tsunami

 • Piękna zima

 • 15 metrowa fala dla surferów