Ciekawostki ze świata
Już oddałeś głos na to zdjęcie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

    
       Sortuj:
Czy wiesz że w celu za­bez­pie­cze­nia nasion roślin ja­dal­nych z całego świata, wy­bu­do­wa­no Globalny Bank Nasion?


Znajduje się on wiecznej zmar­z­li­nie na Spit­zber­ge­nie. Globalny Bank Nasion (norw. Svalbard globale frøhve­lv) – znajduje się na nor­we­skim ar­chi­pe­la­gu Sval­bar­d, na wyspie Spits­ber­gen. Zbu­do­wa­ny został w celu bez­piecz­ne­go prze­cho­wy­wa­nia nasion roślin ja­dal­nych z całego świata, na wypadek ka­ta­stro­fy, lub zagrożeń wni­ka­ją­cych z ge­ne­tycz­nej mo­dy­fi­ka­cji. Bank ulo­ko­wa­ny jest w tunelu wy­drą­żo­nym w wiecznej zmar­z­li­nie. Obecnie prze­cho­wu­je się w nim już przeszło 1,5 mln próbek.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-07-17 09:29:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że czas życia pojedynczej rzęsy wynosi ok. 5 miesięcy?

Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-07-26 09:49:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że na skutek tarcia pływowego, powodowanego przez Księżyc i Słońce, dzień wydłuża się o 1,7 milisekundy co roku?


To dość powolny proces. Żeby doszło do wydłużenia dnia o tak krótki okres czasu potrzeba aż 100 latŚrednia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-07-27 08:04:00 Przez: olek
Idź do początku strony
28 lipca - Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby

Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-07-28 09:20:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz jaka jest sze­ro­kość kątowa ludz­kie­go pola wi­dze­nia, jeśli wliczymy ruch gałek ocznych i widzenie pe­ry­fe­ryj­ne?


Ponad 240°. Nawet bez ruchu gałek ocznych, ludzkie pole widzenia rozciąga się na ponad 180 stopni - jesteśmy w stanie kątem oka dostrzec rzeczy, które znajdują się nieco za nami. Gdy po­zwo­li­my na ruchy gałek ocznych, pole widzenia wzrasta do niemalże 270 stopni.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-07-28 09:35:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz gdzie w ludzkim ciele znajduje się wątroba?


Po prawej stronie. Wątroba położona jest po prawej stronie jamy brzusz­nej. Jest dość duża, przez co inne organy (np. nerki) położone są nie­sy­me­trycz­nie.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-07-28 09:41:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz ile zębów mają za­zwy­czaj dorośli ludzie?


32. Ludzie mają za­zwy­czaj 32 zęby stałe. Po każdej stronie każdej ze szczęk mamy dwa sie­ka­cze, kieł, dwa przed­trzo­now­ce i trzy zęby trzo­no­we. U części ludzi "ósemki" nie wy­rzy­na­ją się z dziąseł lub nawet w ogóle się nie tworzą. Bardzo rzadko bywa też, że wy­ra­sta­ją zęby nad­mia­ro­we - "dzie­wiąt­ki­", "dzie­siąt­ki­", a nawet "je­de­nast­ki­".Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-07-28 10:03:00 Przez: olek
Idź do początku strony
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...