Ciekawostki o Św, Mikołaju :)

olek olek
454
Ciekawostki o Św, Mikołaju :)
Prawdziwy Święty Mikołaj był biskupem rzymsko-katolickim. Urodził się około 270 roku na terenach obecnej Turcji, jako jedyne dziecko w zamożnej rodzinie. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, lecz także pragnieniem niesienia pomocy ludziom biednym i żyjącym w nędzy. Po śmierci rodziców swój majątek przeznaczył na biednych. W dyskretny sposób rozdawał prezenty. Robił to tak, że nikt z obdarowanych nie domyślał się nawet, skąd pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami lub wpadające przez okno. I choć w zamian dobroczyńca nie oczekiwał nawet dobrego słowa, wieść o jego szlachetnych uczynkach rozeszła się po świecie lotem błyskawicy. Wybrany na biskupa Miry podbił serca wiernych nie tylko posługą pasterską, lecz także troską o ich potrzeby materialne. Po długich latach rządów jako biskup Miry, zmarł 6 grudnia 345-352 r., dokładny rok śmierci nie jest znany. W połowie IV stulecia cesarz Justynian zbudował w Konstantynopolu świątynię ku jego czci, a kościół w Mirze, w którym go pochowano, szybko stał się celem pielgrzymek. W 1087 roku włoscy kupcy i piraci, chroniąc relikwie swego patrona przed muzułmanami, wykradli je i wywieźli do Bari w Apulii, gdzie Mikołaj stał się patronem miasta. Od czasu, gdy święty stąpał po ziemi, minęło szesnaście stuleci. Miasto, gdzie żył, nie nazywa się już Mira, lecz Demre (lub Kale). Jest tam co prawda świątynia rzymskokatolicka, stojąca w tym samym miejscu, co pierwszy kościół zbudowany ku czci Mikołaja, ale dla miejscowych nie ma już znaczenia, bo tereny dawnego cesarstwa rzymskiego należą dziś do Turcji, w której dominującą religią jest islam. O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Odbywa się to w różnych formach: Św. Mikołaj przychodzi w przebraniu biskupa do domów, przyjeżdża na saniach albo nawet jak w USA samolotem albo helikopterem. W sklepach przez cały już Adwent Mikołaje wręczają podarki dzieciom, kupione przez rodziców. Podobiznę Świętego opublikowano na znaczkach pocztowych w wielu krajach. Postać św. Mikołaja uwieczniło wielu malarzy i rzeźbiarzy. Najstarszy wizerunek św. Mikołaja można oglądać w jednym z kościołów Bejrutu.

Pokaż komentarze 0