Czy e-papierosy mogą pomóc zerwać z nałogiem?

olek olek
259
Czy e-papierosy mogą pomóc zerwać z nałogiem?
Brytyjskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (The Royal Society for Public Health – RSPH) również rekomenduje zachęcanie palaczy do używania alternatywnych produktów zawierających nikotynę, m.in. e-papierosów. Idą nawet dalej sugerując, że papierosy elektroniczne powinny być polecane przez specjalistów w poradniach pomagających rzucić palenie.

Bezpieczniejsze produkty nikotynowe, takie jak NTZ i papierosy elektroniczne, które zawierają nikotynę, ale są wolne od  substancji smolistych, pomagają zerwać palaczom z nałogiem i mają duże znaczenie dla redukcji kosztownych problemów zdrowotnych związanych z paleniem. Według globalnego sondażu dotyczącego używania tytoniu przez osoby dorosłe, w Polsce koszty leczenia związane z używaniem wyrobów tytoniowych wynoszą ok. 18 mld zł rocznie. Dodatkowo szacuje się, że koszty niemedyczne (obniżona produktywność, absencja) wynoszą ok. 15 mld zł rocznie.

Pokaż komentarze 0