Czy wiesz gdzie wy­stę­pu­ją białe noce?

olek olek
83
Czy wiesz gdzie wy­stę­pu­ją białe noce?
Noc astro­no­micz­na zaczyna się, gdy słońce zejdzie 18° poniżej ho­ry­zon­tu. 

Po­mię­dzy rów­no­leż­ni­ka­mi 48,5° i 66,5° obu półkul przez pewną część roku noc astro­no­micz­na nie wy­stę­pu­je. Mówi się wtedy o wy­stę­po­wa­niu białych nocy. Niebo jest zbyt jasne, aby było widać gwiaz­dy. Białych nocny nie należy mylić z dniem po­lar­ny­m, podczas którego słońce nie za­cho­dzi wcale za ho­ry­zont.

Pokaż komentarze 0