Czy wiesz że Chile jest głównym producentem miedzi?

olek olek
107
Czy wiesz że Chile jest głównym producentem miedzi?
Chile zna­czą­co wy­prze­dza po­zo­sta­łe kraje, do­star­cza­jąc ponad jedną trzecią świa­to­wej pro­duk­cji miedzi. Prze­mysł wy­do­byw­czy skon­cen­tro­wa­ny jest na pustyni Atacama w pół­noc­nej części kraju.

Pokaż komentarze 0