Czy wiesz że futro którego kozy używane jest do pro­duk­cji kasz­mi­ru?

olek olek
73
Czy wiesz że futro którego kozy używane jest do pro­duk­cji kasz­mi­ru?
Włókna futra kozy są w rze­czy­wi­sto­ści wło­sa­mi, jest to cha­rak­te­ry­stycz­na cecha od­róż­nia­ją­ca je od owczej wełny (włosy mają wy­drą­żo­ny rdzeń - wełna nie). Kaszmir pro­du­ko­wa­ny jest w Nepalu i Kasz­mi­rze (region w In­dia­ch) od tysięcy lat.

Pokaż komentarze 0