Czy wiesz że popularne imię Ab­dul­la­h znaczy sługa Bogu?

olek olek
134
Czy wiesz że popularne imię Ab­dul­la­h znaczy sługa Bogu?
 Ab­dul­lah lub Ab­dal­lah jest zbu­do­wa­ny z arab­skich słów Abd (sługa) i Allah (Bóg). Po­nie­waż w arab­skich tłu­ma­cze­niach zarówno Tora, jak i Biblia używa słowa "Allah" dla okre­śle­nia Boga, imię Ab­dul­lah jest także po­wszech­ne wśród Żydów i chrze­ści­jan ży­ją­cych w krajach arab­skich.

Pokaż komentarze 0