Czy wiesz że sajgonki zawijane są w papier ryżowy?

olek olek
134
Czy wiesz że sajgonki zawijane są w papier ryżowy?
Wiet­nam­ska nazwa tego dania to "nem", a jako "saj­gon­ki" znane są głównie w Polsce, gdzie spo­łecz­ność imi­gran­tów z Wiet­na­mu jest wy­jąt­ko­wo duża (spadek po "przy­jaź­ni" państw so­cja­li­stycz­ny­ch). Farsz do saj­go­nek za­wie­rać może mięso, warzywa i grzyby.

Pokaż komentarze 0