Kiła przybyła do Europy z Ameryki

Kameleo Kameleo
571
Kiła przybyła do Europy z Ameryki

Kiła była obecna w Ame­ry­kach przed przy­by­ciem Eu­ro­pej­czy­ków. Naj­praw­do­po­dob­niej została przy­wie­zio­na do Europy już przez po­wra­ca­ją­cych członków załogi Krzysz­to­fa Kolumba. Pierwszy wybuch epidemii kiły nastąpił w Neapolu w roku 1494 podczas inwazji wojsk fran­cu­skich.

http://pl.globalquiz.org/pytanie/jest-rzecza-znana-ze-europejscy-kolonisci/


Pokaż komentarze 0