olek olek
Dołączył dnia:
4857 Strona główna
42 poczekalnia
Zdjęcia użytkownika olek

Czy wiesz że bakterie uodparnia ją się na antybiotyki?

177
Czy wiesz że bakterie uodparnia ją się na antybiotyki?
Długotrwałe, nieuzasadnione stosowanie antybiotyków powoduje, że bakterie nie wykazują na nie wrażliwości. Powstające oporne szczepy są trudne do leczenia. W Polsce i na świecie znane są już szczepy bakterii - tzw. KPC, na które nie działają żadne antybiotyki. Dlatego tak ważne jest ich rozsądne stosowanie. Wiele krajów już wcześniej podjęło walkę o racjonalne wypisywanie recept, m.in. kraje skandynawskie w latach 80. zeszłego stulecia. W Polsce powstał Narodowy Program Ochrony Antybiotyków postulujący racjonalne ich stosowanie.


Pokaż komentarze

Czy e-papierosy mogą pomóc zerwać z nałogiem?

142
Czy e-papierosy mogą pomóc zerwać z nałogiem?
Brytyjskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (The Royal Society for Public Health – RSPH) również rekomenduje zachęcanie palaczy do używania alternatywnych produktów zawierających nikotynę, m.in. e-papierosów. Idą nawet dalej sugerując, że papierosy elektroniczne powinny być polecane przez specjalistów w poradniach pomagających rzucić palenie.

Bezpieczniejsze produkty nikotynowe, takie jak NTZ i papierosy elektroniczne, które zawierają nikotynę, ale są wolne od  substancji smolistych, pomagają zerwać palaczom z nałogiem i mają duże znaczenie dla redukcji kosztownych problemów zdrowotnych związanych z paleniem. Według globalnego sondażu dotyczącego używania tytoniu przez osoby dorosłe, w Polsce koszty leczenia związane z używaniem wyrobów tytoniowych wynoszą ok. 18 mld zł rocznie. Dodatkowo szacuje się, że koszty niemedyczne (obniżona produktywność, absencja) wynoszą ok. 15 mld zł rocznie.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że nie ma bezpiecznej dawki dymu tytoniowego?

154
Czy wiesz że nie ma bezpiecznej dawki dymu tytoniowego?
Oczywiście mniejsza liczba papierosów to lepiej niż palenie wielu papierosów na dobę, ale trzeba pamiętać, że już wypalanie do 5 papierosów dziennie zwiększa ryzyko zawału o 150%, a połowy paczki o ponad 200%.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że każdy rok palenia skraca długość życia o około 3 miesiące?

141
Czy wiesz że każdy rok palenia skraca długość życia o około 3 miesiące?
Rzucenie palenia przed 35 r.ż. może wydłużyć Twoje życie aż o 10 lat i znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju raka i chorób serca. Badania prowadzone od ponad 60 lat na brytyjskich lekarzach jednoznacznie wskazują, że rzucenie palenia w wieku 60, 50, 40 wydłuża średnią oczekiwaną długość życia odpowiednio o 3, 6, i 9 lat.

Pokaż komentarze