olek olek
Dołączył dnia:
4711 Strona główna
188 poczekalnia
Zdjęcia użytkownika olek

Czy e-papierosy mogą pomóc zerwać z nałogiem?

176
Czy e-papierosy mogą pomóc zerwać z nałogiem?
Brytyjskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (The Royal Society for Public Health – RSPH) również rekomenduje zachęcanie palaczy do używania alternatywnych produktów zawierających nikotynę, m.in. e-papierosów. Idą nawet dalej sugerując, że papierosy elektroniczne powinny być polecane przez specjalistów w poradniach pomagających rzucić palenie.

Bezpieczniejsze produkty nikotynowe, takie jak NTZ i papierosy elektroniczne, które zawierają nikotynę, ale są wolne od  substancji smolistych, pomagają zerwać palaczom z nałogiem i mają duże znaczenie dla redukcji kosztownych problemów zdrowotnych związanych z paleniem. Według globalnego sondażu dotyczącego używania tytoniu przez osoby dorosłe, w Polsce koszty leczenia związane z używaniem wyrobów tytoniowych wynoszą ok. 18 mld zł rocznie. Dodatkowo szacuje się, że koszty niemedyczne (obniżona produktywność, absencja) wynoszą ok. 15 mld zł rocznie.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że nie ma bezpiecznej dawki dymu tytoniowego?

183
Czy wiesz że nie ma bezpiecznej dawki dymu tytoniowego?
Oczywiście mniejsza liczba papierosów to lepiej niż palenie wielu papierosów na dobę, ale trzeba pamiętać, że już wypalanie do 5 papierosów dziennie zwiększa ryzyko zawału o 150%, a połowy paczki o ponad 200%.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że każdy rok palenia skraca długość życia o około 3 miesiące?

187
Czy wiesz że każdy rok palenia skraca długość życia o około 3 miesiące?
Rzucenie palenia przed 35 r.ż. może wydłużyć Twoje życie aż o 10 lat i znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju raka i chorób serca. Badania prowadzone od ponad 60 lat na brytyjskich lekarzach jednoznacznie wskazują, że rzucenie palenia w wieku 60, 50, 40 wydłuża średnią oczekiwaną długość życia odpowiednio o 3, 6, i 9 lat.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że nikotyna jest narkotykiem (podobnie jak kokaina czy heroina) i głęboko uzależnia?

262
Czy wiesz że nikotyna jest narkotykiem (podobnie jak kokaina czy heroina) i głęboko uzależnia?
Czasem wystarczy jeden papieros, aby powrócić do nałogu nawet po długim okresie niepalenia. Poza tym każdy papieros to 40 substancji rakotwórczych, liczne substancje uszkadzające układ krążenia i narządy oddechowe. Nie istnieje bezpieczna dawka tych związków, każda ich ilość może zapoczątkować proces nowotworowy lub doprowadzić do udaru lub zawału.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że bierne palenie bardziej szkodzi?

189
Czy wiesz że bierne palenie bardziej szkodzi?
Jeśli jesteś osobą niepalącą i przebywasz w towarzystwie palaczy wdychasz razem z nimi dym tytoniowy, tym samym jesteś narażony na wszystkie szkodliwe skutki palenia - to jednak nie wszystko. W czasie, gdy papieros tli się w popielniczce, lub palacz po prostu go trzyma, snuje się z niego delikatna smużka dymu. To tzw. strumień boczny dymu papierosowego. Uwaga! Jest on bardziej szkodliwy niż dym, którym zaciąga się palacz! Niższa temperatura spalania niż w czasie zaciągania się papierosem powoduje, że w bocznym strumieniu dymu tytoniowego jest 35 razy więcej tlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż w dymie wydychanym przez osobę palącą. Oczywiście zawiera on również 4 tysiące substancji toksycznych, tak jak dym wdychany przez osobę palącą. Bierne palenie powoduje takie same negatywne skutki zdrowotne, co aktywne palenie papierosów! Odnotowuje się wiele przypadków zapadania na choroby odtytoniowe wśród osób, które same nigdy nie paliły.Należy pamiętać jednak, że aktywne palenie jest najgroźniejszą formą przyjmowania nikotyny.

Pokaż komentarze