olek olek
Dołączył dnia:
4815 Strona główna
84 poczekalnia
Zdjęcia użytkownika olek

Czy wiesz że piwo to najlepszy odplamiacz po winie?

171
Czy wiesz że piwo to najlepszy odplamiacz po winie?
Piwo może skutecznie pomóc usunąć plamy po winie, które z reguły bywają oporne. Zmocz gąbkę w piwie, potrzyj nią plamę i wysusz, aby pozbyć się charakterystycznego zapachu. Jeśli plama nie zeszła do końca, powtórz operację.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że piwo może służyć jako odżywczy szampon?

189
Czy wiesz że piwo może służyć jako odżywczy szampon?
Nie wylewaj resztek ciepłego piwa. Trunek ten zawiera witaminę B i naturalne cukry, które mogą nadać włosom ładny połysk. Wetrzyj piwo we włosy, zostaw na pięć minut i spłucz potem zimną wodą.

Pokaż komentarze

Czy wiesz gdzie żyją pumy?

322
Czy wiesz gdzie żyją pumy?
W Ameryce Pół­noc­nej i Po­łu­dnio­wej. Gatunek dra­pież­ne­go ssaka z rodziny ko­to­wa­tych (Fe­li­da­e) za­miesz­ku­ją­cy Amerykę od Kanady po Pa­ta­go­nię (choć w wielu re­gio­nach została wy­tę­pio­na­).

Pokaż komentarze

Czy wiesz ile par chro­mo­so­mów posiada czło­wie­k?

286
Czy wiesz ile par chro­mo­so­mów posiada czło­wie­k?
Zwy­czaj­ny człowiek posiada 23 pary chro­mo­so­mó­w, co daje razem 46. Dwa chro­mo­so­my mają związek z płcią. Kobieta posiada dwa chro­mo­so­my X, a męż­czy­zna jeden Y i jeden X. Kobiety nie po­sia­da­ją chro­mo­so­mu Y.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że naj­więk­szym gru­czo­łem w ciele czło­wie­ka jest wątroba?

342
Czy wiesz że naj­więk­szym gru­czo­łem w ciele czło­wie­ka jest wątroba?
Wątroba jest naj­więk­szym gru­czo­łe­m, w jaki za­opa­trzo­ny jest organizm ludzki. Razem z trzustką nazywane są czasami wielkimi gru­czo­ła­mi układu po­kar­mo­we­go. Zlo­ka­li­zo­wa­na jest w jamie brzusz­ne­j, po jej prawej stronie, poniżej prze­po­ny. Można w niej wyróżnić dwie po­wierzch­nie. Pierwszą z nich stanowi po­wierzch­nia trzewna, która skie­ro­wa­na jest w kierunku tylnym i dolnym. Drugą zaś jest po­wierzch­nia prze­po­no­wa, skie­ro­wa­na od­wrot­nie niż trzewna, w kierunku przednim i górnym.

Pokaż komentarze