olek olek
Dołączył dnia:
4892 Strona główna
7 poczekalnia
Zdjęcia użytkownika olek

Czy wiesz gdzie żyją pumy?

360
Czy wiesz gdzie żyją pumy?
W Ameryce Pół­noc­nej i Po­łu­dnio­wej. Gatunek dra­pież­ne­go ssaka z rodziny ko­to­wa­tych (Fe­li­da­e) za­miesz­ku­ją­cy Amerykę od Kanady po Pa­ta­go­nię (choć w wielu re­gio­nach została wy­tę­pio­na­).

Pokaż komentarze

Czy wiesz ile par chro­mo­so­mów posiada czło­wie­k?

303
Czy wiesz ile par chro­mo­so­mów posiada czło­wie­k?
Zwy­czaj­ny człowiek posiada 23 pary chro­mo­so­mó­w, co daje razem 46. Dwa chro­mo­so­my mają związek z płcią. Kobieta posiada dwa chro­mo­so­my X, a męż­czy­zna jeden Y i jeden X. Kobiety nie po­sia­da­ją chro­mo­so­mu Y.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że naj­więk­szym gru­czo­łem w ciele czło­wie­ka jest wątroba?

448
Czy wiesz że naj­więk­szym gru­czo­łem w ciele czło­wie­ka jest wątroba?
Wątroba jest naj­więk­szym gru­czo­łe­m, w jaki za­opa­trzo­ny jest organizm ludzki. Razem z trzustką nazywane są czasami wielkimi gru­czo­ła­mi układu po­kar­mo­we­go. Zlo­ka­li­zo­wa­na jest w jamie brzusz­ne­j, po jej prawej stronie, poniżej prze­po­ny. Można w niej wyróżnić dwie po­wierzch­nie. Pierwszą z nich stanowi po­wierzch­nia trzewna, która skie­ro­wa­na jest w kierunku tylnym i dolnym. Drugą zaś jest po­wierzch­nia prze­po­no­wa, skie­ro­wa­na od­wrot­nie niż trzewna, w kierunku przednim i górnym.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że jedną z najdłuższych bród w historii nosił niejaki Hans Steininger?

152
Czy wiesz że jedną z najdłuższych bród w historii nosił niejaki Hans Steininger?
Burmistrz bawarskiego wówczas Braunau. Imponująca broda miała niemal 1,5 metra długości. Przyniosła swojemu właścicielowi sławę, ale też wyjątkowo złośliwie się na nim zemściła. Legenda głosi, że w 1567 roku miał on stanąć na własnej brodzie i złamać kark. Bolesne doświadczenie (o ile oczywiście imć Steininger kiedykolwiek istniał, bowiem zdania są podzielone).

Pokaż komentarze

Czy wiesz że jedynym stopniem w brytyjskiej armii, jaki ma oficjalne pozwolenie na noszenie brody, jest „pioneer sergeant"?

157
Czy wiesz że jedynym stopniem w brytyjskiej armii, jaki ma oficjalne pozwolenie na noszenie brody, jest „pioneer sergeant"?
Z kolei marynarz na usługach Jej Królewskiej Mości, chcąc zapuścić brodę, musi złożyć podanie o pozwolenie na zaprzestanie golenia, po czym - po dwóch tygodniach - okazać twarz przed specjalną komisją, która oceni, czy broda wygląda wystarczająco poważnie, by ją zostawić, czy też zwyczajnie durnowato i należy jak najszybciej z pomysłu się wycofać. a

Pokaż komentarze