olek olek
Dołączył dnia:
4211 Strona główna
687 poczekalnia
Zdjęcia użytkownika olek

Czy wiesz gdzie został po­cho­wa­ny Ga­li­le­usz?

245
Czy wiesz gdzie został po­cho­wa­ny Ga­li­le­usz?
W kościele Santa Croce we Flo­ren­cji. Ga­li­le­usz został osta­tecz­nie skazany przez in­kwi­zy­cję na areszt domowy i do końca życia nie oddalał się z Flo­ren­cji, gdzie po­zo­sta­wał pod opieką Me­dy­ce­uszów. Został po­cho­wa­ny w kościele Santa Croce we Flo­ren­cji (na­gro­bek Foggiego z 1737r.).

Pokaż komentarze

Czy wiesz że Goofy i Pluto są takimi samymi psami?

222
Czy wiesz że Goofy i Pluto są takimi samymi psami?
Różni ich jedynie to, że Goofy jest najlepszym przyjacielem Myszki Miki, porusza się na dwóch nogach i potrafi mówić, a Pluto jest jej… no właśnie… psem.

Pokaż komentarze

Czy wiesz jaką nazwę nosi związek uznawany za naj­po­tęż­niej­szą sub­stan­cję psy­cho­de­licz­ną na świecie?

42102
Czy wiesz jaką nazwę nosi związek uznawany za naj­po­tęż­niej­szą sub­stan­cję psy­cho­de­licz­ną na świecie?
Di­me­ty­lo­tryp­ta­mi­na (DMT) jest to naj­po­tęż­niej­sza sub­stan­cja psy­cho­de­licz­na na świecie. Naj­czę­ściej używana jest w formie do palenia lub w ry­tu­al­nym napoju Inian Ay­ahu­asca. DMT wy­stę­pu­je na­tu­ral­nie w naszych ciałach i może być od­po­wie­dzial­na za nie­zwy­kłe do­świad­cze­nia (jak uczucie prze­by­wa­nia poza ciałem) to­wa­rzy­szą­ce stanom śmierci kli­nicz­nej.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że w naszym kraju co roku odbywa się średnio około 1250 zabiegów przeszczepienia komórek, tkanek i organów?

42332
Czy wiesz że w naszym kraju co roku odbywa się średnio około 1250 zabiegów przeszczepienia komórek, tkanek i organów?
Liczba ta, w stosunku do 2000 oczekujących biorców, jest wciąż zbyt niska. Przy śmiertelności na poziomie 350 tysięcy osób w ciągu roku, dawców mogłoby być znacznie więcej.
Głównym powodem jest nieokreślenie za życia jasnego stanowiska w sprawie transplantacji w rozmowie z najbliższymi i brak na piśmie wyrażenia zgody na pobranie organów.

Pokaż komentarze