Czy wiesz że popularne imię Ab­dul­la­h znaczy sługa Bogu?

78
Czy wiesz że popularne imię Ab­dul­la­h znaczy sługa Bogu?
 Ab­dul­lah lub Ab­dal­lah jest zbu­do­wa­ny z arab­skich słów Abd (sługa) i Allah (Bóg). Po­nie­waż w arab­skich tłu­ma­cze­niach zarówno Tora, jak i Biblia używa słowa "Allah" dla okre­śle­nia Boga, imię Ab­dul­lah jest także po­wszech­ne wśród Żydów i chrze­ści­jan ży­ją­cych w krajach arab­skich.

Pokaż komentarze

Czy wiesz jak nazywał się naprawdę Pablo Picasso?

84
Czy wiesz jak nazywał się naprawdę Pablo Picasso?
Pablo Pi­cas­so. Pablo Diego José Fran­ci­sco de Paula Juan Ne­po­mu­ce­no María de los Re­me­dios Cri­spi­nia­no de la San­tísi­ma Tri­ni­dad Ruiz y Picasso - tak ochrzczo­ny został mały Pablo. Nada­wa­nie dzie­ciom wielu imion na cześć świę­tych par­to­nów oraz wie­lo­czło­no­we na­zwi­ska dzie­dzi­czo­ne po ojcu i matce są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Pół­wy­spu Ibe­ryj­skie­go.

Pokaż komentarze

Czy wiesz gdzie przy­zna­wa­na jest Po­ko­jo­wa Nagroda Nobla?

61
Czy wiesz gdzie przy­zna­wa­na jest Po­ko­jo­wa Nagroda Nobla?
W Oslo. Nagrody z po­zo­sta­łych dzie­dzin przy­zna­wa­ne są w Sztok­hol­mie, jednak nagroda w dzie­dzi­nie pokoju - zgodnie z wolą Nobla wy­ra­żo­ną w te­sta­men­cie - przy­zna­wa­na jest w Nor­we­gii. Nobel nie wy­ja­śnił powodów swojej de­cy­zji. Spe­ku­lu­je się, że uważał Nor­we­gię za kraj o bar­dziej po­ko­jo­wych tra­dy­cjach i kul­tu­rze, w prze­ci­wień­stwie do mającej bogate tra­dy­cje woj­sko­we Szwe­cji.

Pokaż komentarze

 • Pod falą

 • Tornado widziane z balkonu

 • Siła wody, powódź

 • Tornado widziane z samolotu

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Zimowe klimaty

 • Iceberg skating GIF

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Prawdziwa miłość :)

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Zima jest piękna :)

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Niesamowita planeta

 • Pies ratownik

 • Niesamowity podwodny świat

 • Niesamowity górski widok

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Ciekawostki o kotach

 • Erupcja wulkanu

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Piękno natury

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Tornado widziane z samolotu

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Siła tsunami

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Walczyl do końca

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Zima idzie :)

 • Tornado porywa samochód

 • Ciekawostki o kotach

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Piękna zima

 • Podwodny wybuch bomby