Czy wiesz który obszar naj­praw­do­po­dob­niej stanie się w przy­szło­ści wyspą?

111
Czy wiesz który obszar naj­praw­do­po­dob­niej stanie się w przy­szło­ści wyspą?
Róg Afryki. Rozpad Pangei, który do­pro­wa­dził do utwo­rze­nia się znanych dziś kon­ty­nen­tó­w, jest wciąż kon­ty­nu­owa­ny poprzez po­sze­rza­nie się Wiel­kich Rowów Afry­kań­skich oraz Morza Czer­wo­ne­go. Ruch ten do­pro­wa­dzi do odłą­cze­nia się Rogu Afryki (ob­sza­ru z Etiopią i So­ma­lią) od reszty kon­ty­nen­tu.

Pokaż komentarze

Czy wiesz z jakiej części rośliny po­zy­sku­je się cy­na­mo­n?

141
Czy wiesz z jakiej części rośliny po­zy­sku­je się cy­na­mo­n?
Z kory. Kora cy­na­mo­now­ca cej­loń­skie­go jest od tysięcy lat cenną przy­pra­wą. W Meksyku jest używana do przy­pra­wia­nia cze­ko­la­dy - do tego stop­nia, że Meksyk jest z tego powodu głównym im­por­te­rem cy­na­mo­nu.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że pierwsze udane operacje przeszczepów narządów to 2 poł. XX wieku?

117
Czy wiesz że pierwsze udane operacje przeszczepów narządów to 2 poł. XX wieku?
nad zagadnieniem tym pracowano już w starożytności. Według chińskich kronik pierwszy chirurg Azji, Bian Que, około III w. p.n.e. starał się przeprowadzić operację transplantacji serca pomiędzy człowiekiem o „silnej duszy, ale słabej woli”, a człowiekiem „ze słabą duszą, ale silną wolą”.

Do legendy przeszła również operacja, którą niemal 600 lat później mieli przeprowadzić św. Damian i Kosma na wymagającym pomocy diakonie Justynianie. Polegała ona na amputacji nogi dotkniętej gangreną lub zaawansowanym nowotworem oraz przeszczepienie na jej miejsce części ciała pobranej od niedawno zmarłego Etiopczyka.

O udanych i udokumentowanych transplantacjach możemy mówić jednak dopiero od schyłku XVI w., kiedy włoski chirurg Gasparo Tagliacozzi dokonał niewielkiego allogenicznego przeszczepu skóry oraz starał się zdefiniować przyczyny obrzutów większych przeszczepów. Dopiero w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, wraz z szybkim rozwojem medycyny, transplantologia stała się dziedziną nauki autentycznie ratującą życie.

Pokaż komentarze

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Tornado widziane z samolotu

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Pies ratownik

 • Niesamowity podwodny świat

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Zimowe klimaty

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Iceberg skating GIF

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Ciekawostki o kotach

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Zima idzie :)

 • Prawdziwa miłość :)

 • Tornado widziane z samolotu

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Podwodny wybuch bomby

 • Siła tsunami

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Piękna zima

 • Piękno natury

 • Ciekawostki o kotach

 • Tornado widziane z balkonu

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Niesamowita planeta

 • Tornado porywa samochód

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Erupcja wulkanu

 • Pod falą

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Walczyl do końca

 • Niesamowity górski widok

 • Siła wody, powódź

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Zima jest piękna :)

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?