Czy wiesz co w tra­dy­cji mu­zuł­mań­skiej wy­da­rzy­ło się w Je­ro­zo­li­mie, czyniąc to miejsce świę­ty­m?

70
Czy wiesz co w tra­dy­cji mu­zuł­mań­skiej wy­da­rzy­ło się w Je­ro­zo­li­mie, czyniąc to miejsce świę­ty­m?
Wnie­bo­wstą­pie­nie Ma­ho­me­ta. Wśród sun­ni­tów Je­ro­zo­li­ma to trzecie naj­bar­dziej święte miasto, po Mekce i Me­dy­nie. W roku 610 zostało pierw­szą kiblą - miej­sce­m, w kie­run­ku którego modlą się mu­zuł­ma­nie (póź­niej Mahomet prze­niósł ją do Mekki).

Pokaż komentarze

Czy wiesz który kraj nie ob­cho­dzi święta nie­pod­le­gło­ści?

89
Czy wiesz który kraj nie ob­cho­dzi święta nie­pod­le­gło­ści?
Wielka Bry­ta­nia nie posiada ofi­cjal­ne­go święta nie­pod­le­gło­ści, ani w ogóle żadnego święta po­świę­co­ne­mu jej pań­stwo­wo­ści jako takiej. Stanowi przez to wyjątek na skalę świa­to­wą.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że pierw­sze mi­strzo­stwa świata w piłce nożnej wygrał Uru­gwa­j, po­ko­nu­jąc w finale Ar­gen­ty­nę 4:2?

138
Czy wiesz że pierw­sze mi­strzo­stwa świata w piłce nożnej wygrał Uru­gwa­j, po­ko­nu­jąc w finale Ar­gen­ty­nę 4:2?
W tym meczu użyto dwóch różnych piłek
Pierw­szą połowę meczu grano piłką do­star­czo­ną przez Ar­gen­ty­nę, za­koń­czy­ła się ona pro­wa­dze­niem Ar­gen­ty­ny 2:1. 
Drugą połowę grano cięższą i większą piłką Uru­gwa­ju (na zdję­ciu­). Mecz za­koń­czył się zwy­cię­stwem Uru­gwa­ju 4:2 i obnażył po­trze­bę ustan­da­ry­zo­wa­nia piłek.

Pokaż komentarze

Dlaczego człowiek ma wrażenie, że staje się cięższy po kąpieli?

247
Dlaczego człowiek ma wrażenie, że staje się cięższy po kąpieli?
Kiedy siedzisz w pełnej wannie, to ciężar twojego ciała jest częściowo zmniejszany przez siłę wyporu wody. Kiedy spuszczasz wodę z wanny, to woda przestaje wypychać i wraca twój zwykły ciężar - masz uczucie że stałeś się cięższy.

Pokaż komentarze

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Walczyl do końca

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Tornado widziane z balkonu

 • Prawdziwa miłość :)

 • Zimowe klimaty

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Tornado widziane z samolotu

 • Ciekawostki o kotach

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Podwodny wybuch bomby

 • Tornado widziane z samolotu

 • Ciekawostki o kotach

 • Piękno natury

 • Zima idzie :)

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Piękna zima

 • Tornado porywa samochód

 • Siła tsunami

 • Pod falą

 • Iceberg skating GIF

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Pies ratownik

 • Erupcja wulkanu

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Niesamowity podwodny świat

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Niesamowita planeta

 • Niesamowity górski widok

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Siła wody, powódź

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Zima jest piękna :)