Czy wiesz na jakim ob­sza­rze naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne są dziko rosnące sza­fra­ny uprawne (kro­ku­sy upraw­ne­), z których po­zy­sku­je się przy­pr

65
Czy wiesz na jakim ob­sza­rze naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne są dziko rosnące sza­fra­ny uprawne (kro­ku­sy upraw­ne­), z których po­zy­sku­je się przy­pr
Ni­g­dzie. Krokusy uprawne to tri­plo­idy - mają trzy chro­mo­so­my i nie są przez to w stanie roz­mna­żać sie płcio­wo. Wszyst­kie roz­mna­ża­ne są sztucz­nie poprzez sa­dzon­ko­wa­nie. W ten sposób roślina roz­mna­ża­na jest już od późnej epoki brązu. Ist­nie­ją inne, dziko żyjące gatunki kro­ku­sów (np spo­ty­ka­ny w Tatrach szafran spi­ski­), których jednak nie uprawia się dla przy­pra­wy.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że według Księgi Re­kor­dów Gu­ines­sa, turecka lira była naj­mniej war­to­ścio­wą walutą świata?

63
Czy wiesz że według Księgi Re­kor­dów Gu­ines­sa, turecka lira była naj­mniej war­to­ścio­wą walutą świata?
Lira to turecka waluta.

Według Księgi Re­kor­dów Gu­ines­sa, turecka lira była naj­mniej war­to­ścio­wą walutą świata w latach 1995-1996 oraz 1999-2004. W roku 2008 została za­stą­pio­na nową lirą, której kurs udało się usta­bi­li­zo­wać.

Pokaż komentarze

Czy wiesz które zwie­rzę­ta są naj­bar­dziej na­ra­żo­ne na chorobę prio­no­wą?

126
Czy wiesz które zwie­rzę­ta są naj­bar­dziej na­ra­żo­ne na chorobę prio­no­wą?
Owce. 

Choroba kłusowa (skra­pie, trzę­saw­ka, ko­ło­wa­ci­zna) jest zakaźna i kom­plet­nie nie­ule­czal­na. Ostat­nie badania wska­zu­ją, że priony ją wy­wo­łu­ją­ce mogą roz­prze­strze­niać się z moczem i istnieć w śro­do­wi­sku (np. na łące) przez dekady, za­ra­ża­jąc kolejne stada. Choroba kłusowa wy­stę­pu­je w Europie i Ameryce Pół­noc­nej. Jak do tej pory, Au­stra­lia i Nowa Ze­lan­dia są od niej wolne. Między innymi z tego właśnie powodu kraje te przo­du­ją w hodowli owiec.

Pokaż komentarze

W Finlandii jest więcej Saun niż samochodów

178
W Finlandii jest więcej Saun niż samochodów
Szacuje się, że dzisiaj jest około 2 miliona saun w Finlandii, z czego 1,2 miliona to prywatne, a pozostałe znajdujące się w domkach letniskowych, hotelach i przy basenach. Trzeba przyznać, że jest to spora liczba w porównaniu do populacji Finów, która wynosi ok. 5 milionów obywateli. Pokazuje przede wszystkim istotną rolę sauny w życiu Finów. Praktycznie każdy Fin chodzi do sauny raz w tygodniu, a na wakacjach nawet codziennie.

Pokaż komentarze

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Erupcja wulkanu

 • Zima idzie :)

 • Tornado porywa samochód

 • Pod falą

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Zima jest piękna :)

 • Niesamowita planeta

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Walczyl do końca

 • Siła tsunami

 • Zimowe klimaty

 • Prawdziwa miłość :)

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Tornado widziane z samolotu

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Tornado widziane z samolotu

 • Siła wody, powódź

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Tornado widziane z balkonu

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Podwodny wybuch bomby

 • Ciekawostki o kotach

 • Niesamowity górski widok

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Piękna zima

 • Niesamowity podwodny świat

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Pies ratownik

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Ciekawostki o kotach

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Iceberg skating GIF

 • Piękno natury

 • Kiedy czekasz na weekend :)