Czy wiesz jakie owady żyją w dużej liczbie w futrze le­niw­ca?

109
Czy wiesz jakie owady żyją w dużej liczbie w futrze le­niw­ca?
Ćmy. Leniwce słyną z sym­bio­zy z za­miesz­ku­ją­cy­mi ich futro ćmami, których kilka ga­tun­ków spo­ty­ka­ne jest wy­łącz­nie na le­niw­cach. Ko­rzy­ści dla leniwca nie są jasne, wydaje się, że ćmy na­wa­ża­ją po­ra­sta­ją­ce leniwca glony, które z kolei do­star­cza­ją mu skład­ni­ków od­żyw­czych. Nie­któ­re zbadane leniwce miały na sobie ponad 120 ciem.

Pokaż komentarze

Czy wiesz jak sprawdzić czy jajko jest świeże?

53
Czy wiesz jak sprawdzić czy jajko jest świeże?
Idealnie świeże jajko po włożeniu do szklanki z wodą opadnie na dno i ułoży się w pozycji poziomej. Z biegiem dni te same jajko włożone do szklanki zacznie zmieniać swoją pozycję. Już po tygodniu zauważymy, że jajko nie będzie ściśle przylegać do dna i delikatnie się odchyli grubszym końcem ku górze. Po mniej więcej 14-21 dniach kąt między dnem szklanki a osią jajka wyniesie już około 45-60 stopni. Po miesiącu jajko będzie stało pionowo przylegając swoim czubkiem do dna.

Pokaż komentarze

Czy wiesz ile cesarek robi się na świecie?

51
Czy wiesz ile cesarek robi się na świecie?
Statystyki z całego świata pokazują jeden trend. Liczba cesarek rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, by liczba cesarskich cięć wynosiła 15%. Tymczasem w Polsce przekracza 32%. Jak stan ten komentują lekarze? Wskazują na większość liczbę ciąż patologicznych niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ponadto powodem jest strach: że jeśli pojawią się komplikacje w trackie porodu drogą naturalną, to lekarz zostanie oskarżony o błąd w sztuce…Duża liczba cesarek to również „zabiegi na życzenie”.

Pokaż komentarze

Czy wiesz który słynny astro­nom był także świet­nym spor­tow­ce­m?

63
Czy wiesz który słynny astro­nom był także świet­nym spor­tow­ce­m?
Edwin Hubble. Edwin zwracał na siebie uwagę od naj­młod­szych lat, choć po­cząt­ko­wo bar­dziej wszech­stron­ny­mi zdol­no­ścia­mi fi­zycz­ny­mi, niż nie­mniej im­po­nu­ją­cy­mi in­te­lek­tu­al­ny­mi. W roku 1906 na za­wo­dach spor­to­wych szkół śred­nich zajął siedem pierw­szych miejsc w różnych kon­ku­ren­cjach. Usta­no­wił rekord w wy­so­ko­ści skoku wzwyż wśród szkół stanu Il­li­no­is oraz z suk­ce­sa­mi tre­no­wał boks.

Pokaż komentarze

Czy wiesz która go­spo­dar­ka jest naj­więk­sza na świe­cie?

74
Czy wiesz która go­spo­dar­ka jest naj­więk­sza na świe­cie?
Unii Eu­ro­pej­skiej. 

PKB Unii Eu­ro­pej­skiej w 2013 roku wy­nio­sło 17 371 mld $. Na drugim miejscu było USA z 16 799 mld $, na trzecim Chiny (9 181 mld $), na czwar­tym Japonia (4,901 mld $).

Pokaż komentarze

Mobilny dom

153
Mobilny dom
Dom trójkołowy jest spełnieniem marzeń dla wszystkich, którzy wyobrażali sobie życie jak ślimak. Pochodzi z Chin i to w zasadzie domeczek przymocowany do roweru.
Istnieją wszelkiego rodzaju kombinacji dostępnych wersji. W środku jest co prawda mało miejsca, ale znajdują się tam wszystkie potrzebne sprzęty: grzejnik, łóżko, stół, regały, wanna, zlew. Dom jest wykonany z lekkiego materiału, dzięki czemu może się swobodnie przemieszczać.

Pokaż komentarze

 • Tornado widziane z samolotu

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Pies ratownik

 • Piękna zima

 • Piękno natury

 • Pod falą

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Zima jest piękna :)

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Ciekawostki o kotach

 • Ciekawostki o kotach

 • Zimowe klimaty

 • Niesamowita planeta

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Iceberg skating GIF

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Erupcja wulkanu

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Zima idzie :)

 • Siła wody, powódź

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Walczyl do końca

 • Prawdziwa miłość :)

 • Niesamowity górski widok

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Tornado porywa samochód

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Podwodny wybuch bomby

 • Siła tsunami

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Tornado widziane z samolotu

 • Niesamowity podwodny świat

 • Tornado widziane z balkonu

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach