Czy wiesz na co choruje słynny bokser Cassius Mar­cel­lus Clay, Jr. znany również jako Mu­ham­mad Ali?

139
Czy wiesz na co choruje słynny bokser Cassius Mar­cel­lus Clay, Jr. znany również jako Mu­ham­mad Ali?
Na Par­kin­so­na. Bokser obecnie zmaga się z chorobą Par­kin­so­na. Lekarze uwa­ża­ją, że jest ona spo­wo­do­wa­na stylem walki bok­se­ra, który często wręcz za­pra­szał prze­ciw­ni­ka do ataku i przyj­mo­wał przy tym wiele ciosów (spe­cy­ficz­na niska garda).

Pokaż komentarze

Czy wiesz że burak są cennym surowcem wykorzystywanym powszechnie do produkcji naturalnego barwnika spożywczego betaniny, spotykanego jako E162?

67
Czy wiesz że burak są cennym surowcem wykorzystywanym powszechnie do produkcji naturalnego barwnika spożywczego betaniny, spotykanego jako E162?
W zastosowaniach spożywczych barwnik jest bezpieczny (zostaje całkowicie wydalony z organizmu wraz z moczem). Barwnik ten wykorzystuje się głównie w cukiernictwie (galaretki, dżemy, desery), a także do barwienia napojów bezalkoholowych oraz kosmetyków

Pokaż komentarze

Czy wiesz które włoskie miasto leży na ponad stu wy­spa­ch?

117
Czy wiesz które włoskie miasto leży na ponad stu wy­spa­ch?
We­ne­cja. Ludność Wenecji w gra­ni­cach ad­mi­ni­stra­cyj­nych wynosi około 270 tys. miesz­kań­có­w, z czego więk­szość (176 tys.) mieszka na lądzie stałym, a hi­sto­rycz­ne centrum za­miesz­ku­je niecałe 60 tys., na­to­miast po­zo­sta­łe wyspy laguny są za­miesz­ka­ne przez 31 tys. (2011).

Pokaż komentarze

Czy wiesz że czarne psy mu­zuł­ma­nie uważają za nie­czy­ste i złe?

166
Czy wiesz że czarne psy mu­zuł­ma­nie uważają za nie­czy­ste i złe?
Według nie­któ­rych na­uczy­cie­li mu­zuł­mań­ski­ch, czarne psy są żyjącym wcie­le­niem zła. Więk­szość mu­zuł­ma­nów uważa psy za nie­czy­ste, a kontakt z psią śliną wymaga od nich sied­mio­krot­ne­go obmycia się. Bry­tyj­ska policja otrzy­mu­je ciągłe skargi na uży­wa­nie psów podczas prze­szu­kań oso­bi­stych lub prze­szu­kań domów na­le­żą­cych do mu­zuł­ma­nów. Roz­wa­ża­ne jest nawet wpro­wa­dze­nie spe­cjal­nych ochra­nia­czy na psie łapy.

Pokaż komentarze

 • Iceberg skating GIF

 • Niesamowity górski widok

 • Siła wody, powódź

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Tornado widziane z balkonu

 • Zima jest piękna :)

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Tornado widziane z samolotu

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Prawdziwa miłość :)

 • Piękna zima

 • Piękno natury

 • Tornado widziane z samolotu

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Podwodny wybuch bomby

 • Niesamowity podwodny świat

 • Siła tsunami

 • Niesamowita planeta

 • Pod falą

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Walczyl do końca

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Erupcja wulkanu

 • Zimowe klimaty

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Zima idzie :)

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Tornado porywa samochód

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Ciekawostki o kotach

 • Pies ratownik

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Ciekawostki o kotach