Czy wiesz ile jest typowo lat prze­stęp­nych w ciągu stu­le­cia?

98
Czy wiesz ile jest typowo lat prze­stęp­nych w ciągu stu­le­cia?
4. Rok prze­stęp­ny wy­stę­pu­je co cztery lata, za wy­jąt­kiem lat pełnych stuleci (chyba że dzielą się też przez 400). A zatem na każde cztery stu­le­cia, przez trzy z nich wy­stę­pu­ją 24 lata prze­stęp­ne (a w czwar­tym - 25).

Pokaż komentarze

Czy wiesz do czego używana była w śre­dnio­wie­czu talia tarota?

104
Czy wiesz do czego używana była w śre­dnio­wie­czu talia tarota?
Gier to­wa­rzy­skich. Talia tarota używana była od XV wieku w różnych czę­ściach Europy do różnych ro­dza­jów gier to­wa­rzy­skich. Mistycy i okul­ty­ści za­adop­to­wa­li ją do swoich praktyk dużo póź­nie­j, w koń­ców­ce XVIII wieku.

Pokaż komentarze

Czy wiesz co do­słow­nie oznacza "szach mat"?

423
Czy wiesz co do­słow­nie oznacza "szach mat"?
Król jest bez­rad­ny. Termin wywodzi się z per­skie­go "Shāh Māt". (perski król to szach, także w polskim tłu­ma­cze­niu­). Często uważa się (błęd­nie­), że termin oznacza "król jest mar­twy­", gdyż szachy dotarły do Europy poprzez Arabię, zaś po arabsku māta oznacza "u­mar­ł".

Pokaż komentarze

Czy wiesz kto stwo­rzył ko­szy­ków­kę?

111
Czy wiesz kto stwo­rzył ko­szy­ków­kę?
Ka­na­dyj­czyk. Grę w ko­szy­ków­kę stwo­rzył w roku 1891 James Na­ismi­th, na­uczy­ciel wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go w Spring­field College (w USA). Chciał utwo­rzyć atrak­cyj­ną grę ze­spo­ło­wą, która zaj­mo­wa­ła­by klasę na sali gim­na­stycz­nej w desz­czo­we dni. Roz­pi­sał pod­sta­wo­we zasady gry i po­wie­sił kosz na ścianie sali (o­ry­gi­nal­ny kosz na zdję­ciu­). Po­cząt­ko­wo w ko­szy­ków­kę grano piłką nożną, a kosz nie miał otworu na dole i trzeba go było po każdym tra­fie­niu opróż­niać.

Pokaż komentarze

Czy wiesz ile jest miast w Polsce?

117
Czy wiesz ile jest miast w Polsce?
ok. 900. W Polsce znaj­du­je się obecnie 913 miast, z czego naj­wię­cej w wo­je­wódz­twie wiel­ko­pol­skim - 110.

Pokaż komentarze

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Tornado widziane z balkonu

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Zima idzie :)

 • Pies ratownik

 • Piękno natury

 • Niesamowity podwodny świat

 • Ciekawostki o kotach

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Ciekawostki o kotach

 • Erupcja wulkanu

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Piękna zima

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Iceberg skating GIF

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Podwodny wybuch bomby

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Siła tsunami

 • Tornado widziane z samolotu

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Walczyl do końca

 • Siła wody, powódź

 • Zima jest piękna :)

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Tornado widziane z samolotu

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Tornado porywa samochód

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Pod falą

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Niesamowity górski widok

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Prawdziwa miłość :)

 • Niesamowita planeta

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Zimowe klimaty