biżuteria srebrna

Czy wiesz jak brzmi drugie imię Baracka Obamy?

92
Czy wiesz jak brzmi drugie imię Baracka Obamy?
Hus­se­in. Barack Hussein Obama II nosi imię po swoim ojcu, Baracku Hussein Obama, Sr. Imię Hussein jest po­wszech­ne w świecie arab­skim i po­cho­dzi od Hassan, ozna­cza­ją­ce­go do­słow­nie "dobry" i "pięk­ny­".

Pokaż komentarze

Czy wiesz jak nazywał się mnich słynący z re­cep­tu­ry przy­rzą­dza­nia szam­pa­na?

62
Czy wiesz jak nazywał się mnich słynący z re­cep­tu­ry przy­rzą­dza­nia szam­pa­na?
Dom Péri­gnon. W roku 1718 opu­bli­ko­wa­ny został zestaw re­cep­tur po­cho­dzą­cych podobno od mnicha na­zy­wa­ją­ce­go się Dom Pe­ri­gnon. Jedną z za­le­ca­nych zasad było wy­bie­ra­nie wi­no­gron bez zna­jo­mo­ści nazw winnic, z których po­cho­dzą - aby za­po­biec su­ge­ro­wa­niu się ich re­pu­ta­cją. Metoda ta, znana jako ślepa próba, do­pro­wa­dzi­ła do po­wsta­nia błęd­ne­go prze­ko­na­nia, że Dom Pe­ri­gnon był ślepy.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że w zamachach zginęło 4 prezydentów?

49
Czy wiesz że w zamachach zginęło 4 prezydentów?
Byli to Abraham Lin­col­n, James A. Gar­fiel­d, William McKin­ley i John F. Ken­ne­dy. Do­dat­ko­wo, śmierć Warrena G. Har­din­ga budzi wiele wąt­pli­wo­ści i po­dej­rzeń o otru­cie.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że ogromna zapora wodna Itaipu wy­twa­rza energię elek­trycz­ną dla dwóch krajów - Bra­zy­lii i Pa­ra­gwa­ju?

99
Czy wiesz że ogromna zapora wodna Itaipu wy­twa­rza energię elek­trycz­ną dla dwóch krajów - Bra­zy­lii i Pa­ra­gwa­ju?
Zapora Itaipu po­ło­żo­na jest na Paranie w miej­scu, w którym rzeka stanowi granicę między Bra­zy­lią a Pa­ra­gwa­jem. Kraje te różnią się sto­so­wa­ną czę­sto­tli­wo­ścią prądu zmien­ne­go, dlatego dzie­sięć ge­ne­ra­to­rów pracuje z czę­sto­tli­wo­ścią 50 Hz wy­twa­rza­jąc prąd dla Pa­ra­gwa­ju, zaś druga dzie­siąt­ka - prąd 60 Hz dla Bra­zy­lii.

Pokaż komentarze

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Ciekawostki o kotach

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Zima jest piękna :)

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Tornado widziane z samolotu

 • Prawdziwa miłość :)

 • Pod falą

 • Niesamowity podwodny świat

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Piękno natury

 • Niesamowity górski widok

 • Siła wody, powódź

 • Tornado widziane z samolotu

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Zima idzie :)

 • Piękna zima

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Siła tsunami

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Tornado widziane z balkonu

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Pies ratownik

 • Walczyl do końca

 • Podwodny wybuch bomby

 • Zimowe klimaty

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Tornado porywa samochód