biżuteria srebrna

Czy wiesz ile kropek ma naj­po­pu­lar­niej­sza w Europie bie­dron­ka?

79
Czy wiesz ile kropek ma naj­po­pu­lar­niej­sza w Europie bie­dron­ka?
Siedem. Wi­docz­na na zdjęciu bie­dron­ka sied­mio­krop­ka jest naj­po­pu­lar­niej­sza w Europie i ma, jak wska­zu­je jej nazwa, siedem kropek. Od roku 1999 gwał­tow­nie rośnie jednak po­pu­la­cja bardzo eks­pan­syw­nej bie­dron­ki azja­tyc­kie­j, która wypiera rodzimą sied­mio­krop­kę i nie­dłu­go może stać się od niej licz­niej­sza.

Pokaż komentarze

Czy wiesz ile kla­wi­szy ma typowy współ­cze­sny for­te­pia­n?

124
Czy wiesz ile kla­wi­szy ma typowy współ­cze­sny for­te­pia­n?
88. Roz­pię­tość 7 i ¼ oktawy jest stan­dar­dem dla współ­cze­snych for­te­pia­nó­w, po­dob­nie jak i pianin. Większą roz­pię­tość skali po­sia­da­ją jedynie organy (do 10 oktaw – tyle roz­róż­nia słuch ludz­ki­).

Pokaż komentarze

Czy wiesz że Kościół Klasz­to­ru Kar­me­li­tów w Li­zbo­nie po­zba­wio­ny jest dachu bo został znisz­czo­ny przez trzę­sie­nie ziemi?

60
Czy wiesz że Kościół Klasz­to­ru Kar­me­li­tów w Li­zbo­nie po­zba­wio­ny jest dachu bo został znisz­czo­ny przez trzę­sie­nie ziemi?
Klasz­tor został zruj­no­wa­ny w 1755 podczas wiel­kie­go trzę­sie­nia ziemi, które znisz­czy­ło miasto, spo­wo­do­wa­ło śmierć około 100,000 jego miesz­kań­có­w, a także za­sto­po­wa­ło ko­lo­nial­ne ambicje Por­tu­ga­lii. Kościół po­zo­stał nie­odre­stau­ro­wa­ny na pa­miąt­kę tej tra­ge­dii.

Pokaż komentarze

 • Ciekawostki o kotach

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Tornado porywa samochód

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Walczyl do końca

 • Prawdziwa miłość :)

 • Niesamowity podwodny świat

 • Niesamowity górski widok

 • Tornado widziane z balkonu

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Pies ratownik

 • Piękno natury

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Tornado widziane z samolotu

 • Zima idzie :)

 • Zimowe klimaty

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Podwodny wybuch bomby

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Pod falą

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Piękna zima

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Siła wody, powódź

 • Siła tsunami

 • Zima jest piękna :)

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Tornado widziane z samolotu

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?