Czy wiesz że w Szwajcarii w latach 1958-2007 za­bro­nio­ne były wyścigi sa­mo­cho­do­we?

197
Czy wiesz że w Szwajcarii w latach 1958-2007 za­bro­nio­ne były wyścigi sa­mo­cho­do­we?
Po tra­gicz­nym wypadku w roku 1955 na torze w Le Mans (80 ofiar), wiele krajów za­bro­ni­ło or­ga­ni­za­cji wy­ści­gów. Więk­szość szybko się z tego wy­co­fa­ła po wpro­wa­dze­niu do­dat­ko­wych re­gu­la­cji bez­pie­czeń­stwa. W Szwaj­ca­rii zakaz obo­wią­zy­wał aż do roku 2007.

Pokaż komentarze

11 godzin i 5 minut - tyle trwał najdłuższy mecz w historii tenisa ....

227
11 godzin i 5 minut - tyle trwał najdłuższy mecz w historii tenisa ....
Amerykanin John Isner po trzech dniach rywalizacji pokonał Francuza Nicolasa Mahuta 6:4, 3:6, 7:6(7), 6:7(3), 70:68! Był to najdłuższy pojedynek w historii tenisa - trwał ponad 11 godzin!
Mahut i Isner rozegrali 163 gemy, z czego 118 w piątym secie, czym w niewiarygodny sposób wywindowali rekord ustanowiony w 1969 roku przez Pancho Gonzalesa i Charliego Pasarellę - 112 gemów w całym pojedynku.
Mecz rozpoczął się we wtorek, jednak po czterech setach przerwano go z powodu zapadających ciemności. W środę tenisiści mieli rozegrać tylko piątego seta... ale i jego nie udało się rozstrzygnąć.

W czwartek mecz został wznowiony przy stanie 59:59. Początkowo walka trwała według dobrze nam znanego scenariusza, czyli gem za gem. Ale ostatecznie Isner zdołał przełamać rywala i wygrał 70:68.

W całym meczu gracze zaserwowali ponad 200 asów, czym też ustanowili rekord (103 Mahut, 112 Isner).

Pokaż komentarze

Czy wiesz jakich sa­mo­lo­tów używano w filmie "Top Gun"?

301
Czy wiesz jakich sa­mo­lo­tów używano w filmie "Top Gun"?
F-14 Tomcat. F-14A Tomcat to dwu­miej­sco­wy my­śli­wiec morski używany przez US Navy, w roku 2006 za­stą­pio­ny przez F-18 Hornet. Film opo­wia­da hi­sto­rię lot­ni­ków na po­kła­dzie lot­ni­skow­ca USS En­ter­pri­se. Po pre­mie­rze filmu liczba ochot­ni­ków zgła­sza­ją­cych się do lot­nic­twa US Navy wzrosła o 500 per­cent.

Pokaż komentarze

Czy wiesz w którym kraju znaj­du­je się au­to­no­micz­ny okręg ży­dow­ski?

154
Czy wiesz w którym kraju znaj­du­je się au­to­no­micz­ny okręg ży­dow­ski?
W Rosji. Ży­dow­ski Obwód Au­to­no­micz­ny to gra­ni­czą­ca z Chinami część ro­syj­skie­go Da­le­ko­wschod­nie­go Okręgu Fe­de­ral­ne­go. Powstał w roku 1934 jako część wpro­wa­dzo­nej przez Stalina po­li­ty­ki na­ro­do­wo­ścio­we­j, ozna­cza­ją­cej dla wielu narodów prze­sie­dle­nia wgłąb Rosji. W roku 1948 około 25% miesz­kań­ców sta­no­wi­li Żydzi. Dziś jest to za­le­d­wie 4 tysiące osób, ale wciąż na te­ry­to­rium kul­ty­wo­wa­ne są ży­dow­skie tra­dy­cje i nosi ono nazwę Okręgu Ży­dow­skie­go.

Pokaż komentarze

 • Zima jest piękna :)

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Iceberg skating GIF

 • Prawdziwa miłość :)

 • Niesamowity podwodny świat

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Zima idzie :)

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Podwodny wybuch bomby

 • Erupcja wulkanu

 • Siła wody, powódź

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Ciekawostki o kotach

 • Pod falą

 • Niesamowita planeta

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Siła tsunami

 • Ciekawostki o kotach

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Tornado widziane z samolotu

 • Tornado widziane z balkonu

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Tornado porywa samochód

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Pies ratownik

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Niesamowity górski widok

 • Piękno natury

 • Walczyl do końca

 • Tornado widziane z samolotu

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Zimowe klimaty

 • Piękna zima

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Miś polarny z kaskiem :)