biżuteria srebrna

Czy wiesz która góra jest uzna­wa­na za naj­bar­dziej nie­bez­piecz­ną?

82
Czy wiesz która góra jest uzna­wa­na za naj­bar­dziej nie­bez­piecz­ną?
An­na­pur­na. Choć An­na­pur­na była pierw­szym zdo­by­tym ośmio­ty­sięcz­ni­kie­m, to dziś zbiera naj­więk­sze śmier­tel­ne żniwo. W roku 2007, na 153 próby aż 58 za­koń­czy­ło się tra­gicz­nie. Inne gó­ry­-za­bój­cy to Nanga Parbat, K2 i Kang­chen­jun­ga.

Pokaż komentarze

Czy wiesz jakie dzia­ła­nie na ludzki or­ga­nizm ma kwas ni­ko­ty­no­wy?

92
Czy wiesz jakie dzia­ła­nie na ludzki or­ga­nizm ma kwas ni­ko­ty­no­wy?
Jest nie­zbęd­ny or­ga­ni­zmo­wi. Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako wi­ta­mi­na PP lub nia­cy­na, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z pa­le­niem ty­to­niu.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że szafran to najdroższa przyprawa świata?

55
Czy wiesz że szafran to najdroższa przyprawa świata?
Szafran po­zy­sku­je się ręcznie z prę­ci­ków kwia­to­wych kro­ku­sów. Aby zebrać 1 kg przy­pra­wy, po­trze­ba aż 150 000 kwia­tów.

Pokaż komentarze

 • Tornado widziane z samolotu

 • Siła tsunami

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Podwodny wybuch bomby

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Niesamowity górski widok

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Zima idzie :)

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Pod falą

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Tornado widziane z samolotu

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Pies ratownik

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Piękno natury

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Tornado widziane z balkonu

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Ciekawostki o kotach

 • Walczyl do końca

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Zima jest piękna :)

 • Tornado porywa samochód

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Siła wody, powódź

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Zimowe klimaty

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Niesamowity podwodny świat

 • Piękna zima

 • Prawdziwa miłość :)

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....